Meeting Register Page

Akademiskt skrivande - struktur, språk och stil
Vad menas med att skriva akademiskt? Hur ska jag strukturera min text på bästa sätt? Hur skapar jag röd tråd och sammanhang i texten? Hur ska jag uttrycka mig för att texten ska bli så tydlig som möjligt? Föreläsningen ger dig grundläggande kunskaper om den akademiska textens uppbyggnad och typiska språkliga uttryckssätt.
Loading
* Required information